Zasada działania

Firma przywiązuje duże znaczenie do systemu zarządzania jakością oraz zasobów ludzkich. Firma jest pozycjonowana na rynku usług transportowych jako znak niezawodności i jakości, co nakłada szczególną odpowiedzialność na firmę oraz jest bodźcem do dalszego rozwoju i doskonalenia.

Zasady

  1. Orientacja na klienta – jesteśmy wrażliwi na potrzeby naszych klientów, szczerzy i otwarci do poszukiwania nowych rozwiązań. Stosujemy wszystkie możliwe i niezbędne zasoby, w tym, aby nasz klient z gwarancją uzyskał oczekiwane rezultaty.
  2. Odpowiedzialność – dążenie do spełnienia najwyższych standardów oraz przekroczenia oczekiwań. Niezawodność i gotowość do realizacji uzgodnień i swoich obowiązków.
  3. Praca zespołowa – skoordynowana praca całego zespołu oraz osobista odpowiedzialność każdego za wspólny wynik. To jest nie tylko dążenie do doskonałości, ale także wysokie umiejętności, głęboka znajomość zawodu, obsługa jakościowa i profesjonalna.
  4. Dążenie do doskonałości – wszechstronny rozwój personelu, aby pracownicy mogli w pełni wykorzystać swój potencjał do osiągnięcia celów oraz stworzenia przewag konkurencyjnych. Podejmować inicjatywę, zawsze krytycznie ze „świeżym spojrzeniem” patrzeć na stare procedury, proponować nowe, skuteczne rozwiązania dla starych problemów, być otwartym na nowe poznania, informacje, nowe procesy i zasady - to główne cechy pracowników naszej firmy.

Wartości

  1. Nasi klienci - relacje z klientami i partnerami są oparte na długoterminowej obopólnie korzystnej podstawie. Dlatego właśnie wszyscy klienci firmy mogą jej zaufać oraz są jej wiernymi przyjaciółmi.
  2. Nasi pracownicy – są nie tylko integralną i istotną częścią procesu biznesowego, ale także członkami dużej przyjaznej rodziny profesjonalistów.
  3. Doświadczenie - każdego dnia poprawiamy naszą wiedzę oraz tworzymy podstawę do dalszego rozwoju.
  4. Ciągły ruch do przodu - jest siłą i narzędziem naszej wieloletniej udanej działalności gospodarczej.