Cele i misja

 

Głównym celem jest dalsze zwiększenie efektywności działalności firmy, udział w kształtowaniu rynku przewozów towarowych i wzmocnienie pozycji liderów.

Misja – na podstawie wiedzy i doświadczenia zawodowego tworzyć nowe efektywne rozwiązania transportowe, mające na celu rozwój rynku przewozów i maksymalne zadowolenie klienta.