Система управління якістю

Вище керівництво ТОВ «ТММ Експрес» здійснює свою діяльність і вибудовує свою стратегію, ґрунтуючись на принципах сталого розвитку. Найважливішим напрямком розвитку Компанії є ефективне поліпшення управлінських і бізнес процесів. Компанія розвиває систему менеджменту таким чином, щоб надавати послуги найвищої якості з урахуванням вимог і очікувань всіх зацікавлених сторін: клієнтів, співробітників, суспільства, регуляторних органів, партнерів та постачальників.

Світовий індекс глобальних інновацій (GII) відображає економічну привабливість для інвесторів окремих країн світу. Одним з 81 показників, який використовується для оцінки інноваційної складової, є кількість отриманих в країні акредитованих сертифікатів на відповідність вимогам стандарту ISO 9001.

Компанія «ТММ Експрес» розробила і впровадила систему управління якістю (СУЯ), що відповідає вимогам стандарту ISO 9001: 2015. Компанія прагне продемонструвати свою здатність для досягнення запланованих результатів та постійного поліпшення діяльності. Таким чином ми робимо свій внесок у міжнародне визнання України як країни, що має інноваційну Компанію в сфері експрес-доставки.

Ціннісні орієнтації власників Компанії і сформульовані ними Політики за окремими складовими діяльності організації закладені в основу Політики у сфері якості, затвердженої Генеральним директором ТОВ «ТММ Експрес».